--> JTI profil - Introduktion til JTI (Jungiansk Type Index) i praksis

Hvad er en JTI profil?

En JTI profil er et profilværktøj, der fokuserer på menneskers præferencer. Det vil altså sige: Vores foretrukne måde at agere på i livet. De fleste oplever, at de i mange sammenhænge er presset ud i en anden adfærd, end den de egentlig foretrækket. Der er JTI profilen et stærkt værktøj til at sætte ord på personlige præferencer i arbejdssammenhænge, så du eksempelvis kommer tættere på arbejdsopgaver, der matcher dine behov.

JTI profilen er et stærkt værktøj til øget selvindsigt. Det styrker udviklingen for den enkelte, men giver også stor værdi tilbage til teamet eller resten af arbejdspladsen.

Hvad beskriver en JTI profil hos mennesker?

En JTI profil beskriver fire forskellige dimensioner hos mennesket. Hver dimension har en yderpol (præference). Det er ser sådan her ud:

Hvilke JTI profiler er der?

JTI profilen bliver kortlagt gennem besvarelse af en lang række spørgsmål. Svarene på spørgsmålene afgør, hvilken præference du har i forhold til de fire dimensioner. Det resulterer i følgende 16 JTI profiler:

ISTJ
ISFJ
INFJ
INTJ
ISTP
ISFP
INFP
INTP
ESTP
ESFP
ENFP
ENTP
ESTJ
ESFJ
ENFJ
ENTJ

Hvor kan jeg læse mere om Jungs typeteori?

Den grundlæggende teori bag JTI profilerne er udviklet af den Schweiziske Psykiater C. G. Jung (1875 – 1961). Den første fulde præsentation af typeteorien er i bogen Psykologische Typen fra 1921. Den findes i en dansk oversættelse med titlen Psykologiske typer fra 1994. Det er fremragende læsning, hvis du synes, at teorien omkring personprofiler, typer og præferencer er interessant.

JTI profilerne er dog ikke C. G. Jungs værk. JTI profilværktøjet er et resultat af videre forskning på baggrund af Jungs teorier. Det blev i første omgang til profilværktøjer Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI), der blev udviklet som et arbejdsredskab med typeteorien som udgangspunkt. JTI profiler en er en skandinavisk udviklet model, der har sine rødder i Jungs typeteori og MBTI værktøjet. Grunden til at JTI profiler er det, som vi kender bedst her i skandinavien er, at de norske psykologer udviklede profilerne og det dertilhørende spørgeskema, så det passer til de skandinaviske forhold.

Hvordan skal du bruge JTI profil som leder?

Du kan bruge JTI profil som en del af arbejdet med teamudvikling i virksomheden. Det giver både selvindsigt og indsigt i andre menneskers liv. Som leder kan du også bruge JTI profiler til situationsbestemt ledelse, fordi det giver dig et helt særligt og meget detaljeret blik for den enkelte medarbejders præferencer, behov og ønsker i arbejdslivet. Det er en stærk dialogstarter, som du kan bruge til eksempelvis MUS (Medarbejderudviklingssamtale).

JTI Profiler og det øgede kendskab til hinanden på arbejdspladsen er også et effektivt værktøj i arbejdet med konflikthåndtering og teamudvikling.

Hvilke andre profilværktøjer skal jeg kende?

JTI profil måler på den enkeltes personlige præference. Der findes også mange andre profilværktøjer, som du med fordel kan dykke ned i. Du finder dem her:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

MENU