--> JTI profiler styrker kommunikationen i projektet. Læs med her >

Hvad er JTI profiler?

JTI (Jungs type indeks) er et profilværktøj, der beskriver menneskers præferencer. Præferencer er den foretrukne måde, som du ønsker at leve dit liv. JTI profiler måler på forskellige parametre og danner så et billede af, hvem du er som type. JTI profilerne måler dine præferencer i forhold til fire modsætningspar:

Hvordan tanker du energi?
(E) Ekstrovert:
”Jeg har brug for tid sammen til at tale tingene igennem.”
(I) Introvert:
”Jeg har brug for tid alene til at tænke tingene igennem.”

 

Hvordan absorberer du information?
(S) Sansende:
”Lad os se på fakta.”
(N) Intuitiv:
”Lad os se på mulighederne.”

&nsp;

Hvordan tager du beslutninger?
(T) Tænkende:
”Vi skal fokusere det objektive.”
(F) Følende:
”Vi skal fokusere på mennesker.”

 

Hvordan forholder du dig til omverdenen?
(J) Vurderende:
”Vi skal tage en beslutning.”
(P) Opfattende: ”Vi skal holde mulighederne åbne.”

 

Det er kombinationen af dine præferencer, der danner din JTI profil. Du kan eksempelvis være en ISFP, hvor beskrivelsen vil være:

ISFP er varme, støttende, og loyale overfor venner og kollegaer. De vender deres blik meget indad, og derfor holder de ofte de varme interpersonelle kompetencer tilbage, når de møder nye mennesker. De befinder sig – af samme grund – bedst i små arbejdsgrupper, hvor de kender kollegaerne meget godt.

De er gode til at gå til problemløsningen på en pragmatisk, realistisk og nede-på-jorden måde. De fokuserer på at finde virkelige løsninger på virkelige problemer. Abstrakte teoretiske diskussioner er ikke lige deres kop te.

Og sådan fortsætter beskrivelsen så med at blive mere og mere detaljeret. Det er vigtigt, at du husker på, at det her ikke er et fastlåst billede af, hvem du er i dag og resten af dit liv. JTI profilen beskriver de præferencer, som vi giver udtryk for i vores liv. Den introverte ISFP vil også kunne storme ud i store forsamlinger og netværke med fremmede mennesker.

Når du arbejder som projektleder og skal have kommunikationen til at glide på teamet, så er det vigtigt, at du husker, at ingen af de 16 JTI profiler er bedre end andre. Ligesom med Belbins teamroller, så er der et vist ræsonnement i, at du har et team, der er sat sammen af flere forskellige profiltyper. Den vigtige pointe er, at kendskab til hinandens JTI profiler giver en mere effektiv kommunikation.

Bliv klogere på JTI profiler
Hvis du gerne vil være endnu klogere på JTI profiler, så har vi lavet en detaljeret guide her. Her går vi i kødet på teorierne bag, opbygningen af hele systemet og beskrivelserne af de enkelte typer.
Læs guide til JTI profiler her

Hvordan bruger du JTI profiler som projektleder?

JTI profiler bliver brugt på mange forskellige måder i danske virksomheder. Det er lige fra teambuilding til personlig udvikling. Den viden, du får med JTI, hjælper dig til at forstå, hvorfor konflikter og misforståelser opstår i projektet. Du lærer faldgruberne at kende og ved, hvad der sker, når en INTJ møder en ISFP.

JTI profilerne hjælper dig selv og dine medarbejdere til at lære at anerkende, sætte pris og bruge hinandens forskelligheder som en styrke. Det er et værktøj, der gør vores individuelle forskelligheder til styrker i et samarbejde. Det er også et vigtigt arbejde i forhold til konflikthåndtering og forebyggelser af konflikter.

Det hjælper dine meget analytiske og procesorienteret medarbejdere til at forstå, hvor de meget intuitive og vurderende medarbejdere virker så utålmodige. Med viden fra en JTI profil, så bliver det nemmere at forstå, hvordan andre opfatter verden anderledes end en selv. Det betyder blot, at de er forskellige fra mig – ikke forkerte i deres tilgang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

MENU