--> Konflikthåndtering - Hvad skal du gøre som leder?

Hvad er konflikthåndtering?

Konflikthåndtering er en proces, hvor du minimerer de negative elementer i konflikten og flytter fokus til de mange positive elementer, der faktisk også er i en konflikt. Den gode konflikthåndtering handler altså om, at du styrker læringsprocessen for den enkelte og gruppen.

Hvis du ikke sætter ind over for konflikter, så begynder de at sætte sig og får negativ indflydelse på medarbejdernes motivation, effektivitet og engagement.

Hvilken indflydelse har konflikter på arbejdspladsen?

Konflikter er arbejdspladsens energisluger. De fjerner fokus fra kerneopgaverne, frustrerer medarbejderne og skaber et dårligt arbejdsmiljø. Det ender i sidste ende med at påvirke dine resultater som leder. Det er skidt for alle involverede parter, og hvis du ikke griber ind, så griber konflikten om sig.

Konflikter er et stigende problem. I artiklen Conflict Management: A gap in business education curricula peger M. Lang på, at antallet af konflikter på arbejdspladsen er fordoblet de sidste 30 år. Det skyldes primært, at vores organisationer vokser i størrelse og kompleksitet. Vi skal nu arbejde sammen i teams på kryds og tværs. De mange nye samarbejder kræver mange beslutninger på gruppeplan.

Den stigende kompleksitet og de mange nye samarbejdsformer er gode for mange ting, men de skaber konflikter. Konflikter der, hvis de ikke håndteres, får negativ indflydelse på medarbejdernes moral, virksomhedens overskud og teamsamarbejdet.

Hvordan kan du forebygge konflikter?

Rigtig mange konflikter bygger på misforståelser. Det vil sige, de bygger mere præcist på, at vi som mennesker har forskellige syn på verden. Det der er indlysende rigtigt for mig, er det ikke nødvendigvis for dig. Vi har forskellige præferencer for, hvordan vi ønsker at handle i bestemte situationer.

En stor faktor i misforståelser er manglende kendskab til hinanden. Fordi jeg ikke kender dig, så kan jeg antage rigtig mange ting omkring dig og dine handlinger. Det skaber grobund for fordomme og misforståelser.

Det kan du forebygge som leder, hvis du sætter aktivt ind og arbejder med kendskabet mellem dine medarbejdere i organisationen. Ligesom du kan lære meget af at tilpasse din ledelsesstil til den enkelte medarbejders profil (læs artiklen om Situationsbestemt ledelse), så kan dine medarbejdere udvikle sig meget og skabe et stærkt samarbejde, hvis de lærer hinanden bedre at kende. Der er mange måder at arbejde med det på, det kan være ved at introducere smalltalk, arbejde med Belbin Teamroller eller andre profilværktøjer, der understøtter samarbejde og teamudvikling.

Hvad er en konflikt?

Det er svært at snævre konflikt helt ind, fordi det bliver defineret på mange forskellige måder, men grundlæggende så kræver en konflikt følgende elementer:

Det er altså ikke nødvendigvis en konflikt, hvis to er sure på hinanden. Der skal være en interaktion mellem parterne. Ofte er interaktionen dog selve årsagen til konflikten. Det er altså en situation, hvor en part føler sig forurettet, misforstået eller negativt behandlet af en anden part.

Konflikthåndtering behøver ikke være lig med konfliktløsning

Konfliktløsning handler om at udrydde og løse konflikterne. Konflikthåndtering fokuserer på at minimere de negative konsekvenser og stille skarpt på læringsprocessen i konflikten som et positivt element.

Når vi så alligevel taler lidt om konfliktløsning, så er det fordi mange ledere betragter konfliktløsning og konflikthåndtering som det samme. Det skaber, hvad Tina Monberg i bogen Konflikthåndtering har kaldt konfliktangst. Angsten for at gribe ind og håndtere konflikter kan du løsne op for ved at se på konflikthåndteringen som en læringsproces for hele organisationen.

Der er et udviklingspotentiale i konflikthåndtering, hvor du udfordrer organisationens status quo – altså alt det vi plejer at gøre og tager for givet. Det kan være med til at skabe små forandringer, der rykker kulturen i jeres organisation i en positiv retning.

Men det kræver, at du som leder tør træde ind i konflikten.

Inspirerende bøger om konflikthåndtering

Næste gang du star over for en konflikt i organisationen, så er det vigtigt, at du er godt klædt på til at håndtere konflikten. Vi har samlet en række inspirerende bøger, som giver dig nye måder at håndtere konflikter på.

Coaching og konflikthåndtering

Af Pia Lindkvist Knærkegaard m.fl.

Konflikter er en del dagligdagen på alle arbejdspladser. Det er et vilkår, når mennesker arbejder tæt sammen. Det vigtige er, at du går til konflikten på en måde, så den bliver produktiv, lærerig og udviklende for organisationen.

Manglende konflikthåndtering dræner organisationen for energi, skader medarbejdernes performance og påvirker arbejdsmiljøet negativt. Du skal som leder være i stand til at håndtere konflikter, så potentialet for udvikling bliver udløst og de negative effekter minimeret.

Coaching og konflikthåndtering giver dig et blik på coaching som et udviklingsværktøj, der styrker organisationen gennem konflikter. Her får du en gennemgang af de mekanismer og redskaber, ledere og medarbejdere bruger for at sikre et stærk og gnidningsfrit samarbejde i organisationen, der ikke bliver forstyrret af ikke-konstruktive konflikter.

Det er ikke en teoribog om coaching, men en bog om coaching som et værktøj til at arbejde med konflikthåndtering.

 

Køb bogen her

Læs også: Hvad pokker skal jeg med coaching? Få svaret fra 7 eksperter her
 

Konflikthåndtering

Af Tina Monberg

Konflikter kræver, at du som leder træder aktivt ind og handler. Du skal ikke nødvendigvis løse alle konflikter, men du skal sikre, at konsekvenserne af konflikten bliver positiv læring for alle involverede.

Konflikthåndtering af Tina Monberg tager fat omkring konflikthåndtering og åbner dine øjne for en ny måde at se konflikter på. Det nye syn på konflikthåndtering bliver fulgt tæt op af konkrete løsningsmodeller til, hvordan du laver et konfliktkoncept, der involverer hele organisationen i arbejdet med konflikter.

Konflikthåndtering er bogen til dig, der gerne vil have klare og enkle redskaber til at forebygge, håndtere og løse negative konflikter, der truer med at sende arbejdspladsen i knæ.

Køb bogen her

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

MENU