--> Smalltalk opbygger relationer og giver stærkere teams

Smalltalk øger forståelse og tolerance

Social snak eller smalltalk opfattes ofte som spild af tid og overfladisk snak uden mening.
Bemærkninger som ”jeg har ikke tid til at tale nu” eller ”jeg skal lige være færdig med arbejdet,
så kan vi tale” understøtter opfattelse af, at smalltalk anses som overflødigt og ikke har noget
med arbejde at gøre.

Smalltalk er imidlertid en naturlig måde at finde ud af små ting om dine medarbejdere, som kan være med til at skabe et bånd mellem jer. Når vi smalltalker opnår vi nemlig en større forståelse og tolerance for hinanden og hinandens forskellighed, hvilket er med til at skabe tillid og opbygge relationer og på sigt et godt arbejdsklima samt et stærkt teamsamarbejde.


Stærke relationer banker sygefraværet i bund

Jo bedre forhold man har til både sine kollegaer og sin leder, desto mindre sygefravær har man. Det var en af de lidt overraskende konklusioner i Personalestyrelsens analyse af sygefraværet i staten fra 2012. Gode relationer til kollegaerne er derfor af afgørende betydning for vores trivsel og for den måde, vi arbejder på. Det gør det endvidere lidt sjovere at være på arbejde, og gør os mere robuste, så vi bedre er i stand til at håndtere et evt. arbejdspres.

See that man over there? Yes. Well, I hate him.
But you don’t know him. That’s why I hate him.

Allport 1954: 264

Smalltalk kan også være faglig snak

Ofte er det de små ting, der gør den store forskel, og hvis vi viser interesse for vores medarbejdere, vil vi kunne få en stor mængde information f.eks. under frokosten ved at sætte os et andet sted, end vi plejer, på gåturen på vej til møde, i elevatoren osv. Det er tit ved enkle spørgsmål som ”hvordan går det?” eller ”hvad arbejder du med lige nu?”, at vi får mulighed for at opdage, hvad der driver og motiverer den enkelte. Langsomt opbygger man en fortrolighed, som det kan være svært at opnå på andre måder. Det er også en effektiv metode til at opdage, hvordan vores medarbejdere har det i hverdagen. Er de eksempelvis stressede? Hvis vi ved, hvad der interesserer vores kollegaer og medarbejdere, og hvordan de forholder sig til livet, er vi i gang med at opbygge en god og langsigtet relation, der strækker sig udover det professionelle.

Smalltalk kan også være faglig. En uformel og løbende kontakt og snak med og mellem dine medarbejdere om både dine og deres opgaver har samme funktion som social snak, og det åbner op for en dialog, der gør det nemmere at dele viden og søge hjælp i hverdagen. Faglig sparring er nemmere, hvis relationen er der. Banalt sagt, så søger vi hjælp hos dem, vi kender.

Hvad motiverer dine medarbejdere?
Hvis du gerne vil blive skarp til at lede forskellige medarbejdere, så tag et kig på vores artikel om situationsbestemt ledelse. Her stiller vi skarpt på motivation, målsætning og feedback for forskellige typer af mennesker.

Livshistorier som værktøj i teamudvikling

En struktureret måde at arbejde med at opbygge relationer i et team er at lade deltagerne fortælle ”Livshistorier”. Historierne fortælles på skift af teammedlemmerne ud fra en tidslinje, hvor den enkelte indtegner betydningsfulde elementer i sit liv, som har været med til at gøre vedkommende til den person, de er i dag. Det kan både være personer, begivenheder, steder, perioder osv. Deltagerne vælger selv hvad, hvor meget og hvor deltaljeret, de fortæller.

I SiriusPartner bruger vi ofte ”Livshistorier”, når vi arbejder med teams, der hurtigt skal opbygge relationer og tillid, og det er vores erfaring, at metoden er en genvej til at give teammedlemmerne forståelse og respekt for de øvrige teammedlemmers bevæggrunde og adfærd. Tolerancen for, hvorfor folk gør, som de gør, bliver større. Samtidig opnår teamet en nysgerrighed på hinanden, der gør, at det fremadrettet er mere naturligt og lystbetonet at spørge ind og lytte til hinanden.

Sæt smalltalk på dagsordenen

Sociale relationer opbygges over tid, og smalltalk er en af mulighederne, men det kommer ikke af sig selv. Det kræver opmærksomhed, nysgerrighed og interesse for hinanden.

I Siriuspartner arbejder vi målrettet med, hvordan vores kunder kan styrke relationerne, og det kan blandt andet ske ved struktureret at sætte smalltalk på dagsordenen i organisation og i de enkelte teams.

Inspirerende artikler om arbejdet i teams

Hvis du vil vide mere om stærke teamrelationer, så kan du læse med her:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

MENU