--> Stress kan forebygges, hvad holder dig tilbage?

Hvornår er vi stressede?

Der er flere forskellige kilder til stress, men ofte er det en kombination af, at folk føler sig presset både på arbejdet, hjemmefronten og i forhold til de forventninger vi stiller til os selv. Stress kan for eksempel opstå, hvis en person har for meget om ørerne og ikke i tide får sagt fra, hvis der er uklare grænser mellem arbejde og fritid eller hvis en person stiller høje forventninger til sig selv. Der er mange kilder til stress, men det er meget individuelt, hvad den enkelte lader sig påvirke af.

Det handler om at finde din egen grænse, så du kan sige fra i tide.  

Som mennesker har vi brug for et pusterum i ny og næ, hvis ikke vi skal brænde helt sammen. Vi har brug for løbende at stoppe op og spørge os selv om, hvordan vi har det lige her og nu. Det er vigtigt. For når vi bare løber derudaf uden at mærke efter kan det ende rigtig galt, hvis vi rammes af stress. Det kan koste den enkelte og virksomheden rigtig dyrt, hvis det ender med en langtidssygemelding. Nogle bliver aldrig i stand til at komme tilbage på fuldtid, fordi skaden blev opdaget for sent.

Du kan læse mere om stress i artiklen Hvad er stress?

En af de største udfordringer som leder

Stress er en af de udfordringer mange ledere dagligt står overfor. Hvordan er det nu lige du som leder kan bidrage til at forebygge og håndtere stress? Et af svarerne er opmærksomhed. Som leder kan du ofte forebygge stressrelaterede problemer ved at have opmærksomhed på både din egen og dine medarbejderes trivsel. Når du er nærværende og opmærksom på, hvordan dine medarbejdere har det, kan du kan gribe ind og hjælpe i tide!

Men hvem har ansvaret?

Som leder er det ikke ene og alene dit ansvar. Både virksomheden, ledere og medarbejdere har et ansvar, når det handler om stress. Virksomheden har det overordnede ansvar for at skabe rammer, der fremmer trivsel og arbejdsglæde. Du som leder har et ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø og samtidig være en god rollemodel. Mens den enkelte medarbejder har et kæmpe ansvar i at tage vare på sig selv og sit helbred. Det er en medarbejders eget ansvar at sige til og fra i forhold til arbejdsmængder.

Når nu du har skrevet dig bag øret, at det ikke ene og alene er dit ansvar, vil jeg alligevel rette fokus på din rolle som leder, og hvorfor det i sidste ende kan betale sig, at arbejde forebyggende med stress.

Læs også artiklen 5 kendetegn ved den gode leder

Hvorfor forebygge stress?

Stress foreningen oplyser, at ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser. Når stress ikke opdages i tide kan det få alvorlige konsekvenser for den enkelte og samtidig koste virksomheden dyrt.

Chefpsykolog Kurt Kørner fra Danfoss oplyser, at hvis en ansat med en månedsløn på 20.000 kr. brænder ud i løbet af 6 måneder og forlader virksomheden koster det virksomheden 1.091.000 kroner. Mens det koster virksomheden 4.000.000 kroner, hvis en leder med en månedsløn på 55.000 kr. brænder ud i løbet af 6 måneder og forlader virksomheden.

Stress er dyrt, og virksomhederne har ikke råd til at lukke øjnene!

Et stærkt hjælperedskab til dig og din HR-afdeling

Du er blevet præsenteret for en masse fakta og begrundelser for at arbejde forebyggende med stress. Hvordan kommer du i gang allerede nu?

Måske denne løsning kan hjælpe dig med at forebygge stress!

Worklife Barometer har i samarbejde med Psykiatrifonden udviklet en løsning, der støtter dig og din virksomhed i kampen om at forebygge stress og dårlig trivsel. Hele løsningen er pakket ind i en app baseret på spørgerammen WHO-5 og hver 15. dag besvarer alle medarbejdere fem simple spørgsmål, der alle er skarpt målrettet den enkeltes trivselsniveau. WHO-5 måler ikke direkte dagligdagsfunktion, og er ikke tænkt som et diagnoseværktøj, men kan betragtes som et termometer for trivsel. Et termometer, så den enkelte kan holde øje med sin egen trivsel. Hvis en person scorer lavt, kan det være tegn på, at han eller hun har brug for støtte eller behandling – og hertil sætter et beredskab straks ind i form af proaktivt kontakt fra Psykiatrifonden til den enkelte medarbejder.

Meningen med at foretage løbende monitoreringer er at arbejde forebyggende med stress og mistrivsel for at undgå langtidssygemeldinger. Løsningen gør det nemt og tilgængeligt for den enkelte medarbejder at følge sin egen trivsel og selv tage ansvar for at få sagt fra i pressede perioder. Ved at tilbyde medarbejderne denne løsning opstiller I som virksomhed de perfekte rammer for den enkelte medarbejder til at fremme trivsel og arbejdsglæde.

Du kan læse mere om Worklife Barometer her

Lad os nu hoppe videre til min sidste pointe, når vi taler om stress.

Det gode arbejdsmiljø

Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab. Trivsel på arbejdspladsen handler om den enkeltes velbefindende, men i lige så høj grad om det der sker mellem medarbejderne, også kaldet virksomhedens sociale kapital.

Graden af social kapital spiller ind i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det er værdien af de gode relationer på en arbejdsplads. Når kollegaer indbydes har en høj grad af tillid til hinanden, oplever retfærdighed og evner at samarbejde kan vi tale om høj grad af social kapital. Hovedfokus heri er den værdi de gode relationer skaber for arbejdspladsen. Det vil sige, at virksomheder med en høj social kapital typisk har et bedre arbejdsmiljø, konkurrenceevne og leverer bedre kvalitet.

Jeg har kun et enkelt spørgsmål tilbage:

Hvad holder dig tilbage for ikke at arbejde med det gode arbejdsmiljø og forebyggelse af stress?

Videncenter for arbejdsmiljø har lavet en pjece, hvor du får gode råd til at arbejde med stress i et fællesskab.
Hent pjecen her

Kilder til artiklen

Og nu spørger vi dig…

… Hvad gør du for at forebygge stress på arbejdspladsen? Del dine erfaringer og gode råd med os i kommentarerne herunder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

MENU