--> "Du behøver jo ikke invitere de negative tanker på kaffe"

Kommentarer

  1. Du har ret i, at de indre tanker også har indflydelse på, om man bliver stresset eller ej. Men at tilskrive stress udelukkende til, hvordan vi fortolker vores omstændigheder, er en grov forenkling af stressens natur. Stress opstår i en kombination af ydre krav, indre oplevelser og fortolkninger af disse krav og en del flere elementer; herunder den kulturelle forståelse af, hvad stress og pres er, hvad individet tænker om sine egne handlemuligheder, hvordan arbejdsforholdende influerer på medarbejderens selvforståelse med mere.
    En bedre forklaring på, hvorfor omsorgsarbejdere, psykologer, forskere og andre særligt udvalgte brancher har en højere forekomst af stress, skal findes i arbejdets betingelser. Disse medarbejdere bliver i langt højere grad udsat for dobbeltbindende krav, der forhindrer dem i at udføre et godt stykke arbejde uanset hvordan de handler, det umuliggør den mening, de søger i deres arbejde (fx at sikre borgerens helbred eller barnets udvikling) og som konstant peger pilen ind mod dem selv og deres egen formåen, i søgen efter en løsning. Det er skruen uden ende og uproduktivt, at tilskrive stress til den enkeltes måde at tænke på. Arbejdsbetingelser er i høj grad medbestemmende for, om en medarbejder bliver syg eller ej. En tømrer bliver sikkert bedt om at arbejde hårdt og under urimelige deadlines, men han bliver sjældent bedt om at gå på kompromis med sine værdier og menneskelige normer og etiske retningslinjer. Kompromiser og overskridelser af den art ER forbeholdt særlige brancher og er adskillige gange påvist at have en uomtvistelig indflydelse på medarbejderens velbefindende.

    Læs ex Nadja Prætorius (2007 el 2016), Tynell 2002 eller Andersen & Brinkman 2013

  2. Jeg er helt enig med Bettina Prühe. Hvis landmanden arbejder under ugunstige betingelser, så mistet han måske en ko, en høst eller andet, der kunne have udløst en økonomisk gevinst.
    Hvis en læge, psykolog, lærer eller pædagog gør arbejdet utilstrækkeligt, så påvirkes et andet menneskes liv og fremtid. Der er stor forskel. Det stiller højere krav til jobbets udførelse og dermed højere krav til medarbejderen, som måske ligger under for et tidspresset oven i.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

MENU