--> Videndeling - Sådan deler I viden internt - effektivt!

Kommentarer

 1. Tak for overskuelig artikel. Et problem som jeg synes skal adresseres er, at ordet videndeling er misvisende for den faktiske proces, når vi taler tavs viden. Det er i højere grad en proces som handler om videnskabelse. Når vi taler om deling, så er metaforen, at nogen har noget som en anden kan få del i. Så fungerer viden ikke! Ved at se dem som en skabelse, bliver viden ikke noget som flytter sig fra en til en anden, men noget vi skaber sammen, hvis måden vi er sammen på tillader det. Denne proces er uløseligt forankret i en sproglig proces, at gå fra det tavse til at give noget en delbar signifikans, – et sprog, hvori det kan formidles. Men sproget er aldrig den pågældende viden, blot dets sproglige udtryk. Dette er vigtigt, for evnen til præcist at kunne italesætte, hvordan man cykler er forskellig fra den viden man bruger når man cykler. Eller, måden vi taler om løsningen af en operation er forskellig fra viden om at være i en operation etc. Så viden er en praksis, som vi skal tilegne os, og denne tilegnelse formidles lettere gennem opbygning at et sprog om det der skal læres som på en meningsfuld måde udtrykker hvad det drejer sig om. I denne proces kan det være en god idé at skelne mellem det at tale om noget, og så det at være i noget, hvilket udtrykker forskellige vidensformer.

 2. Jeg har mange spørgsmål. Håber, at nogle af dem kan være til inspiration:

  Jeg kunne godt tænke mig konkrete eksempler på, hvad man har gjort (eller kunne gøre) rundt om i virksomhederne, for at styrke videndeling og kendskab til kollegerne på tværs af afdelinger og fag. Bare for lige at få ned på jorden, hvad det handler om, og få nogle gode ideer til, hvordan man kommer i gang.

  Desuden vil jeg gerne høre, om det er en god idé at bruge et internt kommunikationssystem, hvor man opretter emner i en slags videnbank, og løbende føjer til, hvad man ved/finder ud af om emnet? Eller risikerer sådan en videnbank bare at blive en “død sild”?

  Eller er det primært i mødet mellem menneskerne som fagpersoner, at den værdifulde og innovative videndeling sker?

  Kan videndeling føre til ægte innovation, hvis man laver en målrettet proces/et projekt, og hvordan kan man f.eks. gøre det, hvis det gælder produktudvikling, eller visioner om virksomhedens videre vej?

  Hvor væsentlige er input fra eksterne eksperter i den proces?

  Hvordan kan man forbedre samarbejdet og tilliden til hinanden på arbejdspladsen, så videndeling får de bedste betingelser? (Nogen holder jo deres viden for sig selv af frygt for at blive overflødiggjort, Så hvordan kan man komme denne holdning til livs og få en mere åben og frugtbar holdning til at spire?

 3. Kære Helle Tak for dine spørgsmål – jeg vil forsøge at besvare så kort og konkret som muligt 🙂
  Et par konkrete tips til hvad man kan gøre for at styrke kendskabet til hinanden på tværs af afdelinger.

  1. Lav fx “besøgsmøder på 30 min” mellem udvalgte afdelinger, hvor den afdeling, der kommer på besøg og stiller spørgsmål til værts afdelingen. Ugen op til deres møde den afdeling der kommer på besøg skrevet 10 spørgsmål ned de ønsker svar på. Det kan både være til faglige processer eller om andre ting (som fx hvor mange løber i en løbeklub, eller har forstand på hundetræning i afdelingen).
  2. Lav frokost aftaler på tværs, hvor alle medarbejdere får opgaven at invitere to på frokost fra en anden afdeling og stille dem spørgsmål om hvad de bedst kan lide at arbejde med, har mest erfaring med eller er optaget af pt.
  3. Lav en fast “did you know friday” hver mdr. hvor medarbejdere der ved noget særligt om et emne kan lave et lille 10 min minikursus for andre, der har lyst til at høre om det.
  4. dan interne vidensnetværk – hvor udvalgte nøglemedarbejdere deler viden om særlige emner og arbejdsgange.
  (Håber de 4 tips kan inspirere – der er flere ideer at hente i den guide der kan downloades herfra siden)

  Ang. spørgsmålet om det er en god ide at bruge et intern kommunikaitonssystem – med en vidensbank. Så fungerer det fantastisk, hvis man bruger det. Men det er jo mennesker der skal lægge noget der ind og hvis ikke kulturen i virksomheden er orienteret mod videndeling, så er det en tung ting at få igang og kan nemt blot være en “død sild” som du skriver. Der kan sagtens deles værdifuld og innovativ viden online, men det tager en del tid at folde sin viden ud på skrift og noget viden formidles bedst og mest kvalificeret fra menneske til menneske.
  Til spørgsmålet om hvor væsenligt det er at få eksperters input… så afhænger det af mange forskellige ting – særligt af hvor klar man er på, hvad der fungerer allerede og hvor man kan blive bedre i fællesskab som virksomhed. Men ekstern hjælp kan være med til at kickstarte en kultur og et fælles sprog hvorefter man kan kører videre selv. Det ligger lidt i forlængelse af dit sidste spørgsmål omkring hvordan man kan styrke tilliden og viljen til at dele viden på tværs. Her kan forskellige positive videndelings øvelser og processer igangsat af en ekstern (eller intern) konsulent være med til at nedbryde siloer og styrke tilliden det fælles mindset og en generelt netværkende kultur. Interne vidensnetværk viser sig også at have en naturlig positiv indvirkning på en mere åben og videndelene kultur generelt.
  Håber du kan bruge svarene her til noget og ellers er du meget velkommen til at kontakte os..
  God aften til dig 🙂
  Dbh Susie

 4. En rigtig velskreven artikel, der formår at koble de faktorer, som jeg anser for aller vigtigst i lederopgaven:
  1. Opmærksomhed på kulturen og de grundlæggende antagelsers betydning for medarbejdernes adfærd og dermed samarbejde
  2. At huske at spørge “Hvorfor” og ikke kun “Hvad og Hvordan”…og ikke mindst huske svaret:-)
  3. Fokus på at “opbløde ego” og lade individernes specifikke kompetencer blive synlige til gavn for fælleskab og kerneopgave
  4. At koble videndeling ind i den lærende tankegang, hvor tid til refleksion og tankebearbejdning føre til nye handlinger og nye erfaringer
  Rigtig godt skrevet, Susie!

 5. Kære Susie,

  I forlængelse af spørgsmålet der blev stillede af Helle, angående et internt kommunikationssystem / vidensbank, har jeg følgende spørgsmål:

  Hvordan sørger man i en virksomhed for, at lave et “pædagogisk system”, hvor det er nemt at finde rundt i et hav af data / dokumenter? Arbejder man eksempelvis i en IT virksomhed kan det være enormt svært at kategorisere alle dokumenter, da dokumenterne som regel omhandler noget vidt forskelligt.

  Kan du komme med et eksempel på hvordan man rent praktisk vil kunne løse dette problem, og dermed undgå en “død sild”?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

MENU